Информационная система "Конференции"International Conference on Numerical Methematics ICCM-2002


Contents:

Programm Committee:

Gennady Mikhailov - Chairman
Guri Marchuk - Co-Chairman
Owe Axelsson
Nikolay Bakhvalov
Boris Chetverushkin
Ya. Demianovich
Ivan Dimov
Anatolii Fedotov
Daniele Funaro
Sergei Godunov
Ronald Hoppe
Georgy Kobelkov
Anatoly Konovalov
Yuri Kuznetsov
Do Kwak
Vyacheslav Lebedev
Victor Malyshkin
Ivo Marek
Boris Mikhailenko
Victor Rukavishnikov
Y. Saad
Karl Sabelfeld
Vladimir Shaidurov
Grigorii Shishkin
Yurii Shokin
Ella Shurina
Chaltai Smagulov
Evgeny Tyrtyshnikov
Anatoliy Voevodin
V. Voevodin

Organizing Committee:

Valeriy Il'in - Chairman
Vladimir Barakhnin
Nikolay Gorbenko
Yuri Laevsky
Galiya Lotova
Mikhail Marchenko
Alexander Matsokin
Valery Miroshnichenko
Sergey Nepomnyaschikh
Mail to Webmaster
|Home Page| |English Part| [SBRAS]
Go to Home
© 1996-2000, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk
    Last update: Wednesday, 21-Jan-2004 10:37:55 NOVT